Alcohol i altres drogues. Una mirada preventiva

Font: Joan Barrero, Tècnic de prevenció en el consum de drogues i pantalles.

 

Adolescència i consum de drogues (legals o il·legals)

L’adolescència no és una malaltia o una condemna. És una etapa de transformació personal, de gran complexitat i és clau en la transició adulta.

El cervell adolescent està en un procés clau de maduració, així doncs resulta totalment incoherent sotmetre’l a l’exposició de substàncies psicoactives com l’alcohol (depressor del SNC), però…

Els joves no estan al marge de la societat, i el consum abusiu d’alcohol per part de molts adolescents i joves, durant les nits dels caps de setmana i festes en general, no pot estudiar-se, menys encara entendre, si no se situa dins d’uns hàbits i d’uns patrons culturals que conformen la nostra societat.

No és possible comprendre aquests consums al marge del context en què es produeixen. Com no és possible “fer prevenció” desconeixent els factors socioculturals i simbòlics subjacents als consums adolescents de drogues.

El valor simbòlic de l’alcohol i les seves pràctiques

Els consums adolescents i juvenils d’alcohol formen part del seu món relacional i recreatiu: sortides en grup, els caps de setmana, en espais d’oci, a la recerca de diversió i (molt important) al marge de la supervisió adulta …
Els principals efectes esperats del consum d’alcohol són la desinhibició i la diversió, en una significació positiva de la substància.
Pràctiques com el botellón són valorades pels joves positivament perquè, entre altres coses, es produeixen al marge del control adult.
L’alcohol és percebut com un objecte de consum més, els i les joves creuen que poden obtenir resultats gratificants si aprenen a utilitzar-lo.
L’experimentació amb l’alcohol és valorada com una manera d’aprendre a gestionar les seves relacions amb la substància, maximitzant els beneficis esperats i minimitzant els efectes indesitjats.
La seva percepció dels riscos els permet diferenciar consums considerats acceptables (limitats als caps de setmana, en espais d’oci i exercint cert control) dels vistos com a problemàtics (beure entre setmana, emborratxar sempre que se surt, etc.)

 

Sobre la pressió social i el grup d’iguals

Cada persona pren decisions en els seus contextos de socialització, i ho fa amb certa autonomia. Però a l’etapa vital de l’adolescència es prenen moltes decisions en el marc grupal, per indicació grupal, per satisfer les demandes grupals, per integrar-se plenament en el grup … Per ser a través del grup, gràcies al grup. El grup és l’ecosistema clau que condiciona la socialització adolescent.

Per aquest motiu la prevenció educativa necessita tenir el grup com a referència. Les drogues amb prou feines es prenen en soledat quan parlem de consums inicials o experimentals. Especialment entre adolescents i joves, que les consumeixen en el marc de la seva socialització i en contextos festius.

Per això la prevenció tindrà molt a veure amb aprendre a moure’s en grup sense renunciar a la mateixa identitat i sent capaç de qüestionar les mateixes dinàmiques de relació. Aprendre a estar en grup, sense deixar de ser un mateix.

A les famílies se’ls hi ha d’indicar que no podem posar el focus en el grup d’iguals com a persones incitadores de consum i que pot ser que siguin els mateixos individus joves els qui busquen grups de socialització on es dóna consum doncs parlem d’una pràctica relacional.

Parlem dels joves però quin és el paper de les persones adultes?

Habitualment ens focalitzem en el col·lectiu jove per tractar-se d’una etapa evolutiva on l’abús del consum d’alcohol pot tenir un major impacte i perquè el consum excessiu d’alcohol, sigui en intensitat o freqüència, ens podria estar dient que existeixen altres dificultats que podrien requerir una intervenció més profunda.

Hem d’entendre que, si volem propiciar canvis en el col·lectiu jove, hem de començar per fer canvis nosaltres mateixos, els adults, donant exemple a les noves generacions en la promoció dels hàbits saludables. Els i les joves han après que l’alcohol forma part dels rituals i celebracions en diferents cultures.

Pensem que el consum d’alcohol que es dóna a la nostra societat contribueix a normalitzar aquesta pràctica entre la població adolescent doncs està clarament associada a les celebracions i rituals socioculturals i legitima als joves a perpetuar aquesta mena de norma social. És per això que diem que la normalització i en alguns casos la banalització del consum desenvolupa un paper molt important en la conceptualització del ritual de beure que realitzen els i les adolescents.

Una bona prevenció ha de qüestionar l'”statu quo”

L’educació preventiva no és simplement dedicar una o dues sessions al fet que algun especialista “parli a” un grup d’estudiants sobre els riscos de les drogues. En aquest assumpte, noies i nois necessiten aprendre a fer-se preguntes, a qüestionar estereotips, a prendre decisions, a comportar-se de manera assertiva i empàtica …

Necessiten aprendre a pensar, sentir i actuar amb autonomia. Necessiten “poder” ser els protagonistes de les seves vides. Aquest és el sentit últim de la prevenció.

Necessitem superar mirades moralistes o discursos purament prohibicionistes perquè sabem que d’aquesta manera no arribem.

Cal prendre una perspectiva centrada en la salut, el benestar i el desenvolupament personal per tractar d’influir en els processos de socialització i la càrrega simbòlica que te l’alcohol.

Fer una bona prevenció implica contemplar el paradigma de la societat de consum com a sistema que influeix directament en la presa de decisions. Cal qüestionar les condicions socials en les quals els diferents consums es produeixen. Per exemple:

– La publicitat: tot i que la llei ha pogut acabar amb la publicitat del tabac, la publicitat de begudes alcohòliques continua existint.

– El patrocini: el suport de les empreses de l’alcohol a iniciatives esportives i culturals està totalment normalitzat i genera dicotomies que hauríem d’anar resolent amb urgència.

– Rumors o missatges contradictoris en vers la realitat: Per exemple la llegenda “els joves, cada cop comencen abans”. És cert que els primers consums es produeixen en edats primerenques, però la prevalença de consums tendeix a mantenir-se raonadament estable.

No podem perdre de vista l’abstinència com a mesura preventiva però estem convençudes que noies i nois no evitaran el consum per pors irracionals a les drogues (una reacció pueril, poc saludable). És més probable que sigui per desinterès o per la seva incompatibilitat amb altres interessos més valorats.

En altres casos, es produiran consums exploratoris de drogues, motivats sobretot pel desig adolescent d’indagar, prendre la mesura, viure experiències lúdiques … Quan així sigui, la prevenció farà menys probables els excessos que puguin comprometre el benestar i la integritat de qui consumeixi (i de les persones amb les quals es relacioni més estretament).

En definitiva, busquem promoure una informació adequada i un bon repertori d’habilitats per prendre i mantenir decisions que faran menys probable que, excepte accident, una persona es perjudiqui a si mateixa o a altres a conseqüència de les seves relacions amb les drogues.

Podrem considerar preventives aquelles intervencions que ajudin a les persones a prendre decisions:

Conscients (és a dir, informades);
Autònomes (no marcades per pressions o influències socials);
Responsables (que evitin amb pulcritud el perjudici propi i aliè).

 

Joan Barrero, Tècnic de prevenció en el consum de drogues i pantalles.

Pla de prevenció en el consum de drogues, pantalles i riscos associats de la Mancomunitat del Galzeran.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: