LOGO PLA DROGUES GALZERAN LLARG

Descarrega’t el document en PDF

La Mancomunitat del Galzeran amb el suport de la  Diputació de Barcelona han decidit unificar esforços  per elaborar un Pla de Prevenció en el Consum de Drogues i Pantalles d’àmbit supramunicipal anomenat CRÍTIC que durant els propers quatre anys (2017- 2020) esdevingui una eina de referència que faciliti la cohesió i impulsi les propostes de treball preventiu que els municipis venen realitzant ,  des de fa temps,  als seus respectius territoris.

Els municis que han decidit impulsar aquest projecte comú per tal d’arribar als gairebé 30.000 habitants que en formen part i que,  per ordre decreixent de  població, són els següents*:

 1. Montornès del Vallès (16.218h)
 2. Vilanova del Vallès (5.217h)
 3. Martorelles (4.725h)
 4. Vallromanes (2.525h)
 5. Santa María de Martorelles (861h)

* Font: Padró d’habitants per municipi  a 1 de gener de 2016. Total de 29.546 habitants

Aquesta tasca comporta l’adhesió a la Xarxa Local de Prevenció de les Drogodependències impulsada per la Diputació de Barcelona que amb la finalitat d’impulsar, promoure i consolidar la prevenció de les drogodependències en l’àmbit local, estableix les bases tècniques que han de permetre el desenvolupament adequat de la prevenció en matèria de drogues des d’una vessant comunitària.

Unes bases tècniques que legitimen l’actuació local i mancomunada en àmbits socials tan diversos com l’educatiu, el familiar, d’oci i temps de lleure, el laboral, el de la salut i dels mitjans de comunicació, fent especial incidència en col·lectius de major vulnerabilitat com poden ser els infants i joves i les famílies i les persones que pateixen dificultats socials, de salut i / o econòmiques.

Amb aquesta finalitat l’11 de juliol de 2016, l’Assemblea General del Galzeran, formada per la màxima autoritat política de cada municipi adherit, va aprovar la licitació per a l’elaboració, implementació i avaluació del Pla contractant,  al novembre del mateix any,  la cooperativa EINES amb un contracte anual prorrogable per un període de temps d’igual durada.

Des d’aquesta premissa la missió que pretén assolir el CRÍTIC en la seva elaboració és la següent:

 1. Generar un instrument inclusiu i aglutinador que emmarqui les accions i programes en l’àmbit de la prevenció en el consum de drogues i pantalles que asseguri intervencions adequades per prevenir les conseqüències no desitjades del consum de drogues i l’ús de pantalles.
 2. Establir quines són les necessitats actuals i emergents a què cal donar resposta en els àmbits que ens ocupa.
 3. Impulsar la participació conjunta entre el sector públic i el privat , el teixit associatiu i la ciutadania fent de la prevenció una fita per a tothom.
 4. Esdevenir una eina dinàmica amb capacitat d’adaptar-se a noves realitats en la matèria que ens ocupa.

Finalment, per la seva importància a l’hora d’elaborar el CRÍTIC cal dir que l’estudi de necessitats no parteix de zero doncs la totalitat de municipis, tret Sta. Maria de Martorelles, compten amb plans de prevenció de drogues i d’addiccions propis amb programes i actuacions que es troben en diferents estats de desplegament segons el període de vigència de cadascun d’ells. Aquests plans locals són els següents:

 • Pla Estratègic de Prevenció d’Addiccions PEPA. Montornès del Vallès 2014 – 2017
 • Pla de Prevenció de Drogodependències i Conductes de Risc. Vilanova del Vallès i Vallromanes 2013 – 2016
 • Pla Local de Prevenció d’Addiccions. Martorelles 2014 – 2018
Anuncis

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑